Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe Biuletyn Informacji Publicznej Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji  

Data publikacji: 2022-10-25

Data aktualizacji: 2022-10-25

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie  BIP Zabrzański Kompleks Rekreacji.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej ZKR posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia 2022-10-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych korzystających ze strony internetowej Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 • Strona internetowa jest responsywna.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
 • Publikowane na stronie internetowej filmy nie posiadają alternatywnych napisów tekstowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji sekretariat@zkr.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 428 51 64.

Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności na adres sekretariat@zkr.zabrze.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich:  link do strony

Dostępność Architektoniczna

OBIEKT AQUARIUS:

 • Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem.
 • Wejście do budynku Basenu Aquarius poprzedzone jest schodami z pochylnią dla wózków.
 • Wejście na hol możliwe poprzez korzystanie z platformy schodowej obsługiwanej przez pracownika obsługi kas po uprzednim wezwaniu.
 • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie Pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią zwierzęta będące towarzyszem osoby niepełnosprawne. Z uwagi na ograniczenia architektoniczne towarzyszenie psa na hali basenowej jest utrudnione z uwagi na usytuowania lustra wody 1m poniżej poziomu 0 – hala basenowa.
 • Dostępny wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” Pływalni.
 • Na obiekcie nie ma wind transportujących osoby bezpośrednio do wody.
 • Pomieszczeni toalety – przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Windy umożliwiające dotarcie do wyższych kondygnacji obiektu.
 • Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku.
 • Na basen można dotrzeć za pomocą środków komunikacji miejskiej.

 

OBIEKT AQUARIUS KOPERNIK:

 • 11 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (8 zlokalizowano na parkingu głównym oraz 3 miejsca bezpośrednio przed wejściem do budynku)
 • Przestrzeń publiczna wokół obiektu umożliwia bezproblemowe dotarcie osobom niepełnosprawnym od parkingu do wejścia głównego.
 • Wejście główne do obiektu z poziomu „0”, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.
 • Pomieszczenie toalet przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na kondygnacji -1 do której można dojechać windą bezpośrednio z holu basenu.
 • Pomieszczenia obsługi kas/obsługi klientów usytuowane na tej samej kondygnacji co wejście do obiektu.
 • Obiekt dysponuje windą która umożliwia przemieszczanie się między piętrami (-1/0/+1).
 • Schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
 • Dla potrzeb osób niepełnosprawnych basen został wyposażony w podnośnik basenowy przy basenie sportowym po uprzednim poinformowaniu ratownika dyżurującego o fakcie skorzystania oraz wózki inwalidzkie do poruszania się po strefie mokrej obiektu.
 • W części budynku schody wewnętrzne wyposażono w obustronne poręcze.
 • Oddzielna przebieralnia dedykowana osobom niepełnosprawnym, z toaletami i natryskami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brodzik do dezynfekcji (nogomyjka) z łagodnym przejściem, umożliwiającym przejazd wózkiem i dezynfekcję kół.
 • W budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz głosowymi poleceniami
 • Na basen można dotrzeć za pomocą środków komunikacji miejskiej.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Basenu. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zabrzański Kompleks Rekreacji nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Strona internetowa nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Jak do nas dojechać?

Zlokalizuj na mapie

Karta Aquarius

Nasze karty prepaid

szczegóły

Aquarius

 • Pon-Pt8:00 - 20:00
 • Sob8:00 - 16:00
 • Ndnieczynne

Aquarius Kopernik

 • Pon6:00 - 20:00
 • Wt-Sob6:00 - 22:00
 • Nd8:00 - 22:00

Kontakt

Serwis zkr.zabrze.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.